Coaching for dig.

Stress, coaching, undervisning og organisation.

Det første skridt.

Når du har bestemt dig for et coachingforløb, har du allerede taget det vigtigste skridt. Du har så at sige lavet en aftale med dig selv – der er noget, du gerne vil ændre eller opnå.

NU er det første skridt taget.

Jeg er som coach en katalysator, der hjælper dig med at øge din selvindsigt og dine refleksioner. Du får bedre livskvalitet til glæde for dig selv og dine nærmeste.

Tavshedspligt og god etik er en selvfølge.

Hvordan starter du op?

Coaching foregår i reglen som individuelle samtaler, der kan foregå over telefonen, på Skype/facetime/messenger eller hos mig i min praksis.

En afklarende samtale (max 20 min) er gratis og foregår pr. telefon. I samtalen finder vi ud af, hvordan dine udfordringer bedst kan gribes an, eller om du evt. ville være i bedre hænder hos en anden behandler.

Den første coaching foregår så vidt muligt ansigt til ansigt. Efterfølgende mødes vi på den måde som passer dig bedst.