Institutioner/erhverv

Stress, coaching, undervisning og organisation.

.

Jeg yder konsulentbistand – fordi det er VIGTIGT!

De seneste årtier er forandringer skyllet indover samfundet og arbejdslivet med stadig større hast. Efteruddannelser for den enkelte og hyppige omorganiseringer af arbejdspladsen er blevet mere reglen end undtagelsen.

Selvom det enkelte menneske kan blive presset når forandringer skal føres ud i livet er spørgsmålet er ikke, om der skal forandres, men i stedet hvordan.

Hvordan er det muligt at søsætte forandringer og sejle dem godt i havn?

Som leder skal man være klædt på til forandringsopgaven, og der må afsættes ekstra ressourcer eller accepteres en produktionsnedgang, mens forandringerne er på sit højeste.

Ovenstående kan desværre ikke altid lade sig gøre og jeg har gentagende gange set kollektiv stress opstå i kølvandet på forandringer – og set konsekvenserne af denne stress ved øget sygefravær og personaleflugt.

Min erfaring er at en dygtig ledelse kan opnå gode resultater og tackle forandringsprocesser langt hen ad vejen.

Men også at konteksten i og omkring en organisation kan være således, at forandringer giver uønsket stresspåvirkning i organisationen.

Lederens rolle og position kan i sig selv også have nogle begrænsninger.

I disse situationer kan jeg hjælpe Jer ud fra konsulentens neutrale rolle og position.

Jeg kan hjælpe med f.eks.

forandringsprocesser

stresshåndtering og stressforebyggelse

processer i forhold til  idéudvikling

processer i forhold til kvalitetssikring

teambuilding og teamudvikling

diverse workshops

ledercoaching og teamcoaching

Hvilke tilgange og værktøjer der skal bruges til de forskellige udfordringer afhænger naturligvis af konteksten og opgaverne.

Dette skal afklares i en grundig indledende samtale mellem dig som kunde og mig som konsulent.

Kontakt mig gerne for en aftale om en indledende samtale, hvis jeg skal hjælpe din institution eller virksomhed.