Kunderne siger.

Stress, coaching, undervisning og organisation.

Personalegruppe, SFO i Roskide. Udtalelse i forbindelse med team coaching: “Vi fik på kort tid meget ud af Henriks besøg og fik inspiration til, hvordan vi kunne arbejde videre med at skabe faglig udvikling og højne professionalismen. Han har en behagelig og tryghedsskabende væremåde, der understøtter prosessen med at finde ind til  gruppens behov.

Katrine 50 år, Tale- hørekonsulent , Udtalelse i forbindelse med arbejdsrelateret coaching: “Henrik arbejder seriøst i sin coaching med de problemstillinger man kommer med. Han er fagligt dygtig og har et godt overblik i forhold til at arbejde med problemstillingen og løse den. Måden Henrik griber det an på er både afklarende og konkret, så det bliver realistisk at kunne føre ud i livet bagefter”

Dorte 42 år, arbejder med administration.  Udtalelse i forbindelse med stresscoaching. “Det var lidt en overvindelse at række ud efter hjælp. Men hvor er jeg glad for, at jeg gjorde det. Det er utroligt, hvad samtale og konkrete redskaber kan gøre af forskel”.

Rikke, 46 år, Udtalelse i forbindelse med udviklingscoaching af selvstændig virksomhed i den kreative branche. “Jeg føler mig lyttet til, taget alvorligt og samtidigt udfordret på min måde at se tingene på”

Pia, 52 år, Selvstændig. Udviklingscoaching omkring nystartet virksomhed. “Henriks coaching har givet klarhed over hvad det præcis er jeg vil med min virksomhed. Det var superspændende at opleve hvordan Henriks teknikker skabte aha-oplevelser undervejs – læringspoienter, som var lige dèt jeg skulle bruge”.