Stresscoaching på arbejdspladsen.

Stress, coaching, undervisning og organisation.

Jeg hjælper virksomheder med stresshåndtering og -forebyggelse.

Gennem mit arbejdsliv som pædagog og leder har stress desværre været et tema, som ofte var på dagsordenen.

Det er en kendsgerning, at vilkårene i såvel offentlige som private institutioner er blevet forringede de seneste år. Pædagoger og andre professionelle omsorgspersoner har ofte valgt deres fag ud fra nogle positive værdier om at hjælpe andre. Under pressede vilkår kan det være svært for disse faggrupper at leve op til egne værdier, både på personligt og kollektivt plan.

Ligende værdikonflikter findes indenfor næsten alle sektorer i det offentlige.

I mange private virksomheder er der også værdikonflikter, f.eks. hvor kulturer mødes, holdninger brydes og forskellige generationer skal samarbejde.

Værdikonflikter er en meget stor risikofaktor i forhold til at udvikle stress, både hos individet og i organisationen som helhed.

En psykologisk forklaring på stress :

“Hvis tingene ikke er, som man gerne vil have, de skulle være, giver dette ofte anledning til stress.”

Som konsulent hjælper jeg virksomheder med at opbygge og vedligeholde en stressforebyggende organisationskultur, som både er fagligt fokuseret og menneskelig rummelig.

I en sådan kultur, samskabt af både ledelse og medarbejdere, skulle man gerne som individ biddrage til fællesskabet og samtidigt føle sig værdsat af fællesskabet.

Føler man sig værdsat af fællesskabet, er ens risiko for at udvikle stress stærkt reduceret!

——###—–

I ovenstående organisatoriske arbejde arbejder jeg så at sige ud fra en position som processkonsulent.

En virksomhed kan også hyre mig til at give individuelle arbejdsrelaterede (stress-) coachingsessioner, som et tilbud til de medarbejdere som måtte ønske det.