Events og kurser

Stress, coaching, undervisning og organisation.

Her er et udpluk af kommende arrangementer – i topmenuen kan du læse mere om Fællesskaber, Cykling/MTB-træf og se omtale af tidligere arrangementer.

Foredrag om Honningbier og Honning.

-med honningsmagning og en vandretur til Bigården.

Bigården ligger fint placeret i Jerndalen på Hyldegaard Højes Jord, ved bofællesskabet Sjællands Muld.

Arrangementet afholdes juni 2024 på Hyldegaard Høje, 5 min fra Hvalsø station.

Kort info – ture i Himmelev skov. Vinter 23/24.

Kort over det nuværende Himmelev skov og projektområdet mod nord til Ågerup.

Det lysegrønne skraverede er den nuværende skov, det mørkegrønne område er det nye skovområde som blev købt i 2022.

Området nord for skoven indenfor den grønne grænse er skovens planlagte udvidelse – som kommer til at ske efterhånden som lodsejerne ønsker at sælge deres jord, til skovejerne som er Roskilde kommune, HOFOR og Naturstyrelsen.

Kortet herunder viser nuværende skov (rød), tilføjet 2022 (blå) og tilføjes 2023 (grøn).

Herunder vises en detaljeret plan for skovrejsningen i det “Blå” område. Arbejdet forventes påbegyndt forår 2024, hvis miljøgodkendelse for projektet kører glat igennem her vinter 23/24.

Pleje af Biblomstens voksested.

Biblomsten er en sjælden Orkide som vokser i Himmelev skov på et areal som holdes som “overdrev” ved håndkraft. Andre Orkideer er også observeret i Himmelev skov og man håber de får gode vækstbetingelser på arealer som i fremtiden holdes lysåbne v.hj.a. græssende kvæg eller høslet.